UKLÁDÁME SEKAČKU K ZIMNÍMU SPÁNKU.

Aby probuzení sekačky ze zimního spánku bylo možné pouhým „polibkem“ ve formě naplnění čerstvým benzínem a snadným startem, neměli byste zapomínat na kvalitní posezónní údržbu.


Tuto údržbu vám rádi provedou v jakémkoliv autorizovaném servisu Honda. Ovšem pro ty, kteří se chtějí o svůj stroj postarat sami, máme zde několik užitečných rad jak na to. Základní servis benzinové sekačky bychom měli provést hned po skončení sezony, v podstatě bezprostředně po posledním posekáním zahrady či sběru spadaného listí.

BEZPEČNOST PŘI ÚDRŽBĚ

Není v našich silách vás upozornit na veškerá možná nebezpečí, která mohou vzniknout během provádění údržby. Jen sami musíte vyhodnotit, zda-li budete určitý úkon provádět či nikoliv. Pro případné opravy používejte výhradně originální náhradní díly Honda nebo jejich ekvivalent, které zakoupíte výhradně u autorizovaného prodejce Honda. V případě použití jiných – neoriginálních dílů není zaručena potřebná kvalita a parametry a hrozí vážné poškození stroje.

1. ČIŠTĚNÍ SEKAČKY

Upozornění!

  • Při použití zahradní hadice či tlakové myčky dojde (může dojít ) k průniku vody do prostoru vzduchového filtru, následně do karburátoru nebo až do sacího kanálu motoru. Následně pak může dojít k poškození motoru.
  • Dříve než začnete motor mýt, nechte jej řádně vychladnout. Kontakt horkého motoru s vodou může způsobit vážné poškození motoru.
  • Nedoporučujeme však v tomto pozdním podzimním období sekačku vymývat vodou z důvodu, že s největší pravděpodobností nebude šance, aby sekačka řádně vyschla, a že voda vymyje i mazivo a zůstane v místech, jako jsou pouzdra náprav, ložiska koleček, ovládací lanka, rotostop atd., kde během dlouhodobého zimního odstavení mohou způsobit korozi a následné poškození těchto pohyblivých částí stroje.

V první řadě je dobré sekačku řádně vyčistit od zbytků trávy a od prachu.

Před čištěním vnitřního prostoru žací komory uzavřete palivový kohout na motoru a odpojte kabel zapalovací svíčky. 
Při čištění vnitřku žací komory doporučujeme sekačku položit na pravou stranu - na výfuk, tak, aby byla karburátorem vzhůru. Nedochází tak k úniku paliva, přelití oleje do sání a vzduchového filtru a následnému obtížnému startování motoru. 
Pokud se přece jen rozhodnete k čištění podvozku vodou, dbejte, aby se voda 
nedostala do přímého kontaktu s motorem, a aby nedošlo k průniku vody do ovládacích bowdenů a jiných důležitých ovládacích prvků.
Speciální plastovou mechanickou škrabkou (k dostání u prodejců Honda) doporučujeme důkladné mechanické odstranění nečistot a zbytků trávy hlavně z prostoru žací komory, která je vystavena největšímu nánosu trávy, kamínků a vůbec všech možných případných předmětů, které mohou být během letního provozu sekačkou pohlceny. 
Po mechanickém odstranění zbytků trávy doporučujeme sekačku vyfoukat stlačeným vzduchem nebo dokončit čištění pomocí smetáčku.

Pro čištění plátěného sběrného koše je nutné ve většině případů použít vodu.

Upozornění !

  • Čištění plátěného koše vysokotlakým proudem vody může vézt k poškození textilního vaku.
  • Doporučujeme k proplachování použít zahradní hadici. Čištění provádějte proplachováním koše zvenčí dovnitř tak, aby došlo k vyplavení nečistot ze struktury tkaniny.
  • Před uskladněním musí být koš dokonale vysušen. Vlhký koš přes zimu snadno zplesniví a hrozí nebezpečí nevratného poškození tkaniny.

Po umytí celou sekačku důkladně vysušte.
Můžete sekačku nastartovat a nechat zahřát na běžnou provozní teplotu. Dojde tak k odpaření vody, která mohla do motorových součástí proniknout.
Motor vypněte a nechte řádně vychladnout.

Po dokonalém vysušení všech částí sekačky opravte případné oděrky na laku, promažte pohyblivé části a bowdeny ovládacích lanek např. silikonovým olejem ve spreji. 
Povrch sekačky doporučujeme ošetřit některým z běžně dostupných konzervačních přípravků, které se používají na konzervaci karosérií automobilů.
Zvláště u sekaček s ocelovým podvozkem doporučujeme vnitřek žací komory ošetřit konzervačním olejem, stejně tak jako hřídele náprav a další kovové díly, přístupné zespoda sekačky.

2. ÚDRŽBA MOTORU

Odpojíme kabel zapalovací svíčky (tzv. fajfku) a svíčku vyšroubujeme pomocí klíče na svíčky.

 

 

Zkontrolujeme znečištění, případně poškození. Pokud je svíčka poškozena, vyměňte ji za novou. Pomocí měrky zkontrolujte případně nastavte vzdálenost elektrod. 

Vzdálenost upravte podle doporučení odpovídajícím opatrným přihnutím boční elektrody.  Vzdálenost elektrod: 0,70-0,80 mm
 
 
Lehce znečištěnou svíčku očistíme vhodným drátěným kartáčem. Pokud je svíčka natolik znečištěna, že již nelze nečistoty zcela odstranit, svíčku raději nahradíme novou.

 

Upozornění!
Podrobný postup údržby zapalovací svíčky je popsán v příslušném návodu k obsluze daného typu sekačky.  

 

 

Zkontrolujeme vzduchový filtr a při znečištění jej vyměníme.

 
 

  Zleva filtr nový, filtr znečištěný mechanickými nečistotami 
a prachem a olejem znehodnocený filtr způsobeno nesprávnou manipulací se sekačkou.

  

Sekačku nakloníte na pravý bok a olej vylijte plnícím hrdlem do předem připravené vhodné nádoby. Po vyprázdnění celého obsahu klikové skříně, sekačku postavte opět do horizontální polohy na všechna čtyři kola.

 

Upozornění!
Použitý motorový olej likvidujte v souladu se zákonem a odpovídajícími místními pravidly a vyhláškami ochrany životního prostředí. Zakazuje se použitý olej vhazovat mezi odpadky, vylévat do kanalizace, odpadu nebo na zem. Doporučujeme proto přepravovat olej v uzavřených nádobách a odevzdávat jej do sběrny použitých olejů.


Znovu doplňte nový doporučený olej Honda na požadovanou úroveň. 
Motor nepřeplňujte. Nový olej opatrně dávkujte pomocí konve či nálevky jak je znázorněno na obr. Na oleji nešetřete a používejte originální olej Honda, nestojí to za snížení životnosti motoru.

 

  Zátkou řádně uzavřete plnicí hrdlo tak, aby nedocházelo k úniku oleje.

 


Upozornění!
Podrobný postup výměny oleje je popsán v příslušném návodu k obsluze daného typu sekačky.

 


Demontujte zapalovací svíčku a otvorem pro svíčku vlijte do spalovacího prostoru (1) přibližně 5 – 10 cc čistého motorového oleje. (množství odpovídající polévkové lžíci). Poté několikrát motor protočte, aby došlo k rozptýlení oleje a pokrytí vnitřních stěn válce olejovým filmem proti případné korozi a našroubujte zpět zapalovací svíčku.
Pomalým protáčením motoru uveďte píst do horní úvratě v kompresi (oba ventily uzavřeny). Do spalovacího prostoru se tak nedostane vlhkost.

 

3. ÚDRŽBA ŽACÍHO NOŽE
 

Sekačku otočíme do servisní polohy na pravý bok olejovým hrdlem a výfukem dolů.

 

 

  Pomocí správného klíče uvolněte šrouby žacího nože (nožů), který drží žací nůž (nože) na unašeči nebo rotostopu.

 

 

  Nůž očistíme, aby jej bylo možno nabrousit a vyvážit. Broušení nože vyžaduje určité znalosti problematiky vyvážení a celkového opotřebování, manuální zručnost. 
Doporučujeme nůž na nabroušení předat řádně vyškolenému autorizovanému servisu Honda.

 

Pokud se rozhodnete pro broušení nože svépomocí, vězte, že žací nůž musí být jak nabroušený, tak i řádně vyvážený. Např. nůž o délce 53 cm má při 3 000 otáčkách za minutu obvodovou rychlost 300 km/h, takže se břit snadno opotřebí při nárazu do jakékoli nečistoty. Ztrácí pak schopnost čistého řezu travních stébel. Nastal čas jej naostřit. 

 

Větší „zuby“ srovnáme broušením z čelní strany ostří. Netlačíme, aby se materiál příliš nevyhřál a neztratil tak svoji elasticitu.
 

 

  Úhel břitu nesmí být příliš ostrý (jako žiletka) , jinak bude ostří choulostivé a velmi rychle se opotřebí.

 

 

  Vyvážení nože průběžně kontrolujeme. Břit na těžším ramenu lehce přibrousíme.
Vyvážení nože vzhledem k vysokým otáčkám je velmi důležité z hlediska přenosů vibrací na sekačku během sekání.

 
 
Břit strhneme citlivým přejetím po jemném kotouči. Nůž by neměl být ostrý jako břitva. Ostrý břit se rychle ztupí a je méně odolný vůči opotřebení.

 

 

  

Správně naostřený žací nůž má na břitu malou plošku.

 

 

 

 

Žací nože zdeformované nárazem nikdy nenarovnáváme! Hrozí jejich pozdější destrukce. Vyměníme i nože příliš opotřebované či nesprávně nabroušené.

 

 

 

Vždy se ujistěte, že nůž není nadměrně opotřebený provozem. Po dosažení bezpečného limitu opotřebení jej vyměňte za nový.


4. ÚDRŽBA POHYBLIVÝH ČÁSTÍ SEKAČKY

Demontujeme kolečka z hřídelí. Péči věnujeme jejich pohonu.
Řádně očistíme.

 

 
Pomocí vhodných kleští vyvlékněte pojistný kroužek (ségrovku) a demontujeme pastorek, klínek a pružinku volnoběžky.

 

 

Po sejmutí vnitřního krytu kola prostor vyčistíme proudem stlačeného vzduchu.

 

 

Řádně očištěné díly opatříme vrstvou vodovzdorné vazelíny.

 

 

 

Poškozené díly např. vymačkaná pouzdra, podložky, ložiska atd. (často vlivem zanedbané údržby) vyměníme.

 


Pohledem zkontrolujeme stav řemenu pojezdu. Řemen pojezdu nesmí být popraskaný, roztřepený či jinak poškozený.

 

 

Pohledem zkontrolujte převodovku pojezdu. Víčkem ani průchodem osy převodovky nesmí prosakovat olej.

 

 

Případnou vlhkost vytěsníme pomocí speciálního oleje ve spreji.

 

 
5. ÚDRŽBA PALIVOVÉ SOUSTAVY A OŠETŘENÍ PALIVA
Vždy čerstvé palivo
Rozhodující pro bezproblémový chod benzinového motoru je údržba palivového systému a použití kvalitního paliva. Benzin v ideálním případě nemá být starší než jeden měsíc.
Palivové systémy moderních sekaček jsou otevřené. Tzn., že z benzinu mohou do okolí unikat těkavé látky. Benzín zvětrává a snižuje se tak výbušnost směsi benzinu se vzduchem, kterou pro motor připravuje karburátor. 
Důsledkem bývá obtížné nastartování, snížený výkon a nepravidelný chod motoru. 
Navíc díky biosložkám obsaženým v automobilových benzínech při dlouhodobé oxidaci, např. přes zimu, vzniká „šlem“, který ulpívá na různých částech palivové soustavy a může způsobit až přicpání jemných kanálků karburátoru.  To jednoznačně hovoří pro vyprázdnění systému hned po posledním listopadovém sekání. Nejspolehlivější je nechat palivo vyčerpat chodem motoru. Zmizí z nádrže, hadiček i z karburátoru a my můžeme sekačku sklidným svědomím zazimovat. 
Alternativou jevypuštění benzinu přes odkalovací šroubek plovákové komory karburátoru. Vzhledem k odvětrávání nádrží není pro delší odstavení vhodné ani její dříve doporučované naplnění benzinem až po okraj.
Naopak se přimlouváme za používání stabilizátoru paliva, který má pozitivní vliv na trvanlivost benzinu a tím na celý palivový systém. Pokud pohonné hmoty načerpáme do tmavého kanystru a hned je ošetříme stabilizátorem, zachováme vlastnosti čerstvého benzinu po celou dobu skladování. Ani tak by ale nemělo být delší než čtyři týdny. Stav benzinu se dá poznat čichem. Čerstvý benzin s velkým obsahem těkavých látek má ostrý zápach, který nám vžene slzy do očí. Pokud jsou výpary mdlé, je palivo vyčpělé a zvětralé.
Trik s doběhnutím motoru můžeme praktikovat po každém sekání s tím rozdílem, že zavřeme palivový ventil. Spálíme tím pouze benzin z karburátoru, kde případná degradace napáchá největší škody. Před dalším startem do něj pustíme benzin z nádrže.
Stabilizátor paliva vytváří na hladině benzinu ochranný film, který omezuje oxidaci a ztrátu těkavosti paliva. Nezapomínáme zavírat palivový ventil před manipulací se sekačkou, jinak hrozí přeplavení plováku a kontaminace vzduchového filtru palivem.

 

6. MÍSTO PRO USKLADNĚNÍ
Pokud sekačku odstavíte s benzínem v nádrži, je nutné omezit možnost vznícení případných benzínových výparů v ovzduší. Zvolte dobře větrané místo s omezeným přístupem s otevřeným ohněm a jinými zdroji vysokých teplot. Neprovozujte v takovém místě elektromotory s jiskřícími uhlíky.
Sekačku uskladněte na suché, neprašné místo bez vlhkosti. Palivový kohout uzavřete v zájmu omezení případného úniku paliva.
Sekačku umístěte na pevném podkladu v horizontální poloze. Jakékoliv naklonění může mít za následek únik oleje.
Pro kompaktnější uskladnění doporučujeme sklopit ovládací rukojeť sekačky.
Před uskladněním nechte sekačku vyschnout a motor řádně vychladnout. Povrch sekačky ošetřete vhodnými ochrannými prostředky známými např. z údržby automobilů. Celou sekačku můžete přikrýt vhodným prodyšným povlakem. Nepoužívejte igelit nebo podobný materiál. Dochází potom ke kondenzaci vlhkosti a možnosti vzniku koroze.

Po provedení výše uvedených prací můžete nechat spokojeně sekačku přes zimu odpočívat s vědomím, že na jaře, kdy ji budete potřebovat pro první jarní sekání zatáhnete za lanko startování a sekačka bude fungovat jako pověstné „švýcarské hodinky“.